KINSHIP COSMO-TECHNOLOGY

Oválný útvar je dobře vidět ze stráně nad Raduňkou při pohledu na louky směrem na Vršovice. Kruh v čase záznamu o velikosti ca 20m se každoročně zvětšuje.